Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango.

31.05.2022 10:05

Dňa 26.mája 2022 sa v Rajeckých Tepliciach konal XX. Medzinárodný festival Euromusette Goldentango mladých akordeonistov. Aj naši žiaci sa každoročne zúčastňujú tohto festivalu. Tento školský rok súťažila žiačka tretieho ročníka prvej časti Ema Kotuľáková. Vo svojej 1. kategórii získala pekné strieborné pásmo. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a veľké poďakovanie patrí aj p. uč. Márii Demeterovej, DiS. art za prípravu.

foto:

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302