Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

XVIII. Medzinárodný festival Euromusette – Goldentango

16.05.2019 09:21

Dňa 9. – 10. mája sa žiak našej  ZUŠ Tomáš Baran zúčastnil  XVIII. Medzinárodného festivalu mladých  akordeónistov v Rajeckých Tepliciach.. Medzinárodný festival sa tradične koná  v kúpeľnom meste Rajecké Teplice. Je venovaný pamiatke Miroslava Košnára , zakladateľa festivalu. Určený je pre žiakov základných umeleckých škôl, študentov učiteľských fakúlt, študentov konzervatórií v sólovej aj komornej hre. Náš žiak Tomáš Baran súťažil v II. kategórií v sólovej hre a získal strieborné  pásmo. Pripravila ho p. uč M. Demeterová  DiS.art,  za čo jej patrí veľké poďakovanie a srdečná gratulácia.

                                          

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302