Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Vyučovanie od 17. mája 2021

14.05.2021 14:57

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 17. mája sa individuálneho vyučovania môžu zúčastniť už aj žiaci dychového oddelenia a speváckeho oddelelnia, ktorí sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu Vám poskytnú triedni učitelia. Na dištančnej forme vzdelávania - t.j. online z domu pokračujú žiaci  v HO - všetky kolektívne predmety: HUN, KOH, Spevácky zbor,  VO, TO, a LDO - možnosť nástupu je reálna od 18. mája 2021 ( utorok ). O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Vranov nad Topľou je stále v červenej farbe. Ďakujeme za porozumenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302