Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Vyučovanie od 10. mája 2021.

06.05.2021 10:16

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 10. mája pokračuje vyučovanie za daných podmienok: Individuálneho vyučovania sa môže zúčastniť žiak, ktorý sa preukáže podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu Vám poskytnú triedni učitelia. Na dištančnej forme vzdelávania - t.j. online z domu pokračujú žiaci  HO - dychári a speváci, VO, TO, a LDO. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Vranov nad Topľou je v červenej farbe, akonáhle sme ružoví, nastupujú do školy všetci žiaci. Ďakujeme za porozumenie.

Tlačivo na stiahnutie: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca.docx

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302