Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výtvarné úspechy ZUŠ

11.03.2015 11:47

Základná umelecká škola na Ul. A. Dubčeka sa môže pochváliť ďalšími úspechmi, tentoraz z výtvarnej oblasti. Žiak 4. ročníka  Filip Mrusko sa so svojou prácou  s názvom Obraz vo vysokom rozlíšení, zapojil do medzinárodnej súťaže Astra Talent 2014 a získal na základe verejného internetového hlasovania 1. miesto. Hlasovanie prebiehalo nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku,  Bulharsku, Rumunsku, Chorvátsku, Slovinsku a Srbsku. Odmenou pre Filipa bola aj zaujímavá vecná cena a tou bol iPod nano.

Druhým úspechom je ocenená Júlia Iľková, žiačka 3.ročníka, ktorá sa so svojou prácou Páv zúčastnila XVI. Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí Žitnoostrovské Pastelky 2015.

Ďalšou súťažou bol XXX. ročník  okresného kola celoslovenskej  súťaže Vesmír očami detí, kde sa umiestnili títo žiaci: IV.kategória – 1.miesto – Evanna Lazorová  s prácou „Venuša večernica“, 2. miesto – Viktória Dargajová s prácou „Mliečna cesta – čokoládový most“ a v V.kategórii –2. miesto – Júlia Iľková  s prácou „Planéta sťahovavých vtákov“, 3. miesto – Adrián Varga  s prácou  „Vesmírny let“ a Melánia Šviderská  s prácou „Prvý zajac vo vesmíre“. Tieto práce postupujú do celoslovenského kola do Hurbanova.

Všetci žiaci sú z triedy p. uč. PaedDr. Evy Lazorovej, ktorej patrí poďakovanie za trpezlivú prácu a samozrejme veľká vďaka žiakom a rodičom, že podporujú nádejné mladé talenty.

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta Vranov nad Topľou.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302