Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výsledné hodnotenie absolventských skúšok z hudobnej náuky

07.06.2016 18:37

 V tabuľke sú zverejnené výsledné známky z hudobnej náuky absolventov.

Tabuľka absolvenstské skúšky

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302