Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výsledky absolventských skúšok

13.06.2018 16:06

V prílohe je uverejnená tabuľka ústnej a písomnej časti absolventov z predmetu Hudobná náuka.

výsledky skúšok.pdf 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302