Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výsledková listina žiakov prijatých na štúdium v školskom roku 2016/2017.

02.06.2016 16:15

V prílohe je umiestnená výsledková listina prijatých žiakov na štúdium v Základnej umeleckej škole v odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Rozhodnutia o prijatí na štúdium si zákonní zastupcovia žiaka môžu vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880  od 6. júna 2016 do 30. júna 2016.

Výsledková listina prijímacích skúšok 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302