Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Výsledková listina - prijímacie skúšky pre šk. rok 2019/2020

03.06.2019 15:24

Vážení rodičia, v prílohe je tabuľka o výsledku prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 20199/2020. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium je potrebné si vyzdvihnúť osobne v riaditeľni školy alebo na sekretariáte školy od 10. júna 2019 do 28. júna 2019 v čase od 8.00 - 16.00 hod.

Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok 2019-20.docx

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302