Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Víťazstvá výtvarného odboru

24.04.2017 15:56

Každý druhý rok organizuje Základná škola Karola Pádivého v Trenčíne celoslovenskú výtvarnú súťaž zameranú na výtvarné stvárňovanie ľudskej postavy s názvom Bienále figurálnej kresby a maľby. Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl od 6 do 19 rokov. Tento rok porota vyberala víťazov z 279 prihlásených autorských prác zaslaných z 25 škôl s umeleckým zameraním. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 7 autorov. Kvalitu kresliarskych zručností výtvarného odboru našej školy potvrdila Andrea Balická (14 rokov), ktorej figurálnu kompozíciu kreslenú ceruzou porota v 3. kategórii (12-14 rokov) ocenila prekrásnym 1. miestom.

Ťažkú úlohu mala aj porota celoslovenskej výtvarnej súťaže Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie, organizovanej Základnou umeleckou školou v Banskej Štiavnici, ktorá hodnotila 300 prác z 24 škôl. Náš výtvarný odbor do súťaže zaslal 8 prác s prekvapivým výsledkom. Žiačke Anne Márii Cipovej (15 rokov) porota udelila 2. miesto v 6. kategórii (žiaci základných umeleckých škôl: 7. - 9. v ZŠ) a Anna Jarinkovičová (14 rokov) v tej istej kategórii získala 3. miesto. Prvé miesto v tejto kategórii porota neudelila. Okrem ocenených prác sa medzi vystavenými prácami nachádzala aj práca od Evanny Lazorovej (8 rokov) a linoryt od Šimona Bakajsu (13 rokov).

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302