Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Úspešný tanečný odbor a klavírne oddelenie

22.04.2015 10:09

V dňoch 16. až  17. 4. 2015 sa  v Trnave uskutočnil už 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava, ktorá je výbornou možnosťou pre mladých klavíristov a huslistov z celého Slovenska predviesť svoje umenie a talent.  Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky ZUŠ na ulici A. Dubčeka A. Jenčová, ktorá v 3. kategórii získala strieborné pásmo a L. Tomašiková, ktorá sa v 4. kategórii umiestnila v bronzovom pásme. Žiačky pripravili p. uč. V. Popaďáková a Mgr. M. Kaľuhová.

O necelé tri dni sa  19. 4. 2015  uskutočnila v Dome kultúry okresná detská folklórna súťaž  s názvom „Tancuj, tancuj“, na ktorej sa prezentovali žiaci tanečného a hudobného odboru  ZUŠ na ulici A. Dubčeka s blokom „V Novevši na krescinoh“. Umiestnili sa v striebornom pásme. Na súťaž ich pripravili p. uč. S. Hudáková  a PaedDr. M. Šamová. Všetkým vyučujúcim patrí poďakovanie za ich trpezlivú prácu a deťom za skvelú reprezentáciu našej školy.

Fotografie z tanečnej súťaže

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302