Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

ÚSPECHY VÝTVARNÉHO ODBORU

16.01.2019 12:18

V piatok 16.10.2018 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže s názvom „Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu.“ Z celkového počtu komiksov spisovateľ a jazykovedec PhDr.Peter Karpinský PhD., ocenil 15 prác v dvoch kategóriách. V druhej kategórii ZUŠ uspel Šimon Bakajsa - získal druhé miesto. Čestné uznanie za svoj komiks získala Zuzana Fialová.

Celoslovenská výtvarná súťaž „Rodina bez cigariet má za sebou siedmy ročník“. A opäť sme boli úspešní. V internetovom hlasovaní získala Evanna Lazorová 1320 hlasov a získala deviate miesto. Súťažná práca je súčasťou kalendára na rok 2019, ktorý vydali organizátori. Jeho súčasťou sú aj práce žiačok Júlie Iľkovej a Alice Nemčíkovej.

Poslaním súťaže „Petrohrad očami detí“je upriamiť pozornosť na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu a jedno z najkrajších miest na svete. Aj naši žiaci študovali fotky mesta aby potom vznikali krásne práce. Jednu z nich ocenila aj porota, a to hneď prvým miestom, v druhej kategórii, kde sa umiestnila kresba Silvie Dvorjakovej. Od gubernátora Petrohradu G.S. Poltavčenka získala nádhernú a hodnotnú knihu o tomto meste, ktorú jej predal člen poroty PhDr. Ján Belko, PhD.

Všetkým ocenením blahoželáme a tešíme sa s nimi a zároveň im prajeme, aby mali naďalej veľa umeleckej tvorivosti.  

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302