Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

ÚSPECHY VÝTVARNÉHO ODBORU

12.04.2016 10:08

Výtvarný odbor sa v 1. štvrťroku zapojil do dvoch celoslovenských výtvarných súťaží.

V 10. ročníku súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015 na tému: EXPERIMENT, o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vzdelávaní a v živote sa Ondrej Miltak a Martin Tömöry, žiaci 4. ročníka 1. časti umiestnili na 7. mieste v internetovom hlasovaní v kategórii základné školy a  na 12. mieste podľa hodnotenia odbornej poroty. Evanna Lazorová, žiačka 2. ročníka 1. časti, sa ako spoluautorka v kategórii "Zmiešané tímy" umiestnila na 1. mieste podľa laického hodnotenia v internetovom hlasovaní a aj podľa hodnotenia odbornej poroty.

Do celoslovenskej súťaže Rodina bez cigariet 4. ročník bolo zaslaných 8 prác (D. Durkajová, B.M. Obrinová, K.M. Demčáková, Z. Fialová, R. Šeba, A. Hodor, E. Pacolová, A.M. Cipová). Práca Emmy Pacolovej /2.r.,2.č./ bola odbornou porotou vybraná medzi 16 finalistov a bola jej udelená cena organizátora. Súťaž prebiehala aj v internetovom hlasovaní, kde sa v prvej desiatke umiestnila práca B.M. Obrinovej /2.r.,1.č./ - 7. miesto a práca A.M. Cipovej /3.r.,2.č./ - 10. miesto. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a učiteľom prajeme veľa tvorivej invencie pri práci s talentovanými deťmi.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302