Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Úspech výtvarného odboru

14.04.2015 13:35

V dňoch 1. a 2. apríla 2015 sa žiak 1. ročníka druhej časti základného štúdia výtvarného odboru Základnej umeleckej školy na Ulici A. Dubčeka 880 Adam Hodor zúčastnil slávnostnej vernisáže s odovzdávaním cien IV. Ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Bienále figurálnej kresby a maľby 2015 organizovanej ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, kde si prevzal diplom a knižnú odmenu za 2. miesto v 3. kategórii ( 12-14 rokov).  V tejto kategórii bol vekovo najmladší. Výstava prác žiakov bola inštalovaná do pôsobivých historických priestorov Mestskej veže v Trenčíne. Pre účely výstavy vybrala odborná porota z 373 prihlásených prác iba 40 prác, preto za veľký úspech možno považovať aj skutočnosť, že z 10 prác, ktoré výtvarníci do tejto súťaže zaslali – 3 práce z trieda p. uč. Mgr. J. Kostelníka a 7 prác z triedy p.uč. PaedDr. E. Lazorovej, bola okrem ocenenej práce Adama Hodora vystavená aj práca Rebeky Hüblerovej a práca Richarda Šeba. Naša pochvala preto patrí nielen vyučujúcej Eve Lazorovej, ale aj kolegovi Jánovi Kostelníkovi za prácu, inšpirácie a nadšenie, s akým sa venujú žiakom na hodinách. Ďakujeme.

fotografia Adama Hodora  20150401_172754.jpg (978140)

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302