Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Úspech speváckeho oddelenia

25.11.2019 12:19

Dňa 21. novembra 2019 sa v Medzilaborciach uskutočnil 3. ročník speváckej súťaže "Labirskij hudak". Súťažilo sa v troch kategóriách a spomedzi 55 účastníkov sa naši žiaci umiestnili na pekných miestach. Peter Repko, žiak 1.ročníka druhej časti sa v II. kategórii umiesbil v striebornom pásme, Sára Keblešová, žiačka 2. ročníka prvej časti sa umiestnila v tretej kategórii v bronzovom pásme a Simona Švárna, žiačka 3. ročníka prvej časti sa umiestnila v II. kategórii tiež v bronzovom pásme. Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme p. uč. Bc. Veronike Jonekovej sa reprezentáciu školy.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302