Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Usmernenie MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

09.03.2020 13:08

V súvislosti so šírením respiračného ochcorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. RUŠIA SA: 1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, 2. návštevy v rededukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Dôrazne sa žiada a neodporúča sa cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

Pre materské, základné, stredné a vysokké školy, školské zariadenia, študenstské domovy a internáty MŠ odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst, pri zakašľaní zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou, vyvarovať sa  úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. Akonáhle sa v našej škole objaví dieťa alebo dospelý s danými príznakmi, budeme nútení osloviť zákonných zástupcov žiakov - rodičov, aby si dieťa prišli vyzdvihnúť z vyučovacieho procesu. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302