Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Usmernenie k odovzdávaniu kníh, nástrojov a učebných pomôcok

12.06.2020 11:53

Milí žiaci našej školy. Všetkých Vás chcem poprosiť, aby ste sa vzorne pripravili na odovzdávanie kníh, nástrojov a učebných pomôcok, ktoré ste dostali  na začiatku tohto školského roka. Presný termín a čas odovzdávania Vám budú tlmočiť Vaši triedni učitelia formou telefonátu, sms-ky alebo mailu. Žiadame Vás, aby ste boli promptní, teda časovo presní, aby v harmonograme odovzdávania nenastal sklz. Pomôcky pripravte do stavu v akom ste ich dostali na začiatku roka. Učebné pomôcky sa budú preberať vo vestibule školy na Ul. A. Dubčeka 880 a napriek uvoľneniu opatrení Vás žiadame, aby ste pri vstupe do priestorov školy použili ochranné rúška. Odovzávanie kníh je povinné pre všetky ročníky, okrem žiakov prípravného štúdia. Odovzdávanie v inom termíne okrem prideleného nie je možné. Za pochopenie ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302