Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Usmernenia a pokyny predĺžené do 18.09.2020 !

16.09.2020 08:31

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou vydáva novšie usmernenia a pokyny týkajúce sa pandémie koronavírusu, ktoré sú platné do 18.09.2020:

- Prevádzka školy prebieha v čase od 13.00 - 20.00 hod. (u každého pedagogického zamestnanca je to individuálne)

- Vstup rodičov/ zákonných zástupcov do budovy školy NIE JE POVOLENÝ !!!

- Žiaci musia mať dve rúška a hygienické vreckovky !

- Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič  a odovzdá ho triednemu učiteľovi -  vyhlásenie je možné stiahnuť tu:

Súbor typu docx

17.69 kB
 

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť, že rešpektujete pokyny a ste disciplinovaní.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302