Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Talenty 2021

31.05.2021 13:11

AJj napriek pandemickým opatreniam sa naša škola zapojila do okresného kola speváckej súťaže TALENTY 2021, kde žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami zaslali odbornej porote svoje videonahrávky a sme veľmi radi, že naša škola získala nasledovné ocenenia:                                 

V sekcii Ľudová pieseň sa v zlatom pásme umiestnila Linda Jarková a Liliana Ondečková, v striebornom pásme sa umiestnil Peter Repko a v bronzovom pásme sa umiestnili Sarah Cherror Sakong a Simona Švárna.

V sekcii Populárna pieseň sa v 1. kategórii do 10 rokov umiestnila v zlatom pásme Linda Jarková a v striebornom pásme Liliana Onndečková. V kategórii od 11 do 15 rokov sa v zlatom pásme umiestnila Simona Švárna, v striebornom pásme sa umiestnil Peter Repko a v bronzovom pásme sa umiestnila Sarah Cherror Sakong. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, že aj napriek pandémii pracovali zodpovedne a zobrali si k srdcu cenné rady svojich pedagogičiek. Veľké uznanie patrí aj pani učiteľkám - Bc. Veronike Jonekovej a Bc. Jane Radvanskej, DiS. art za skvele odvedenú prácu a prajeme im veľa úspechov a dobrých speváčikov. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302