Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

štúdium hry na cimbal

19.03.2014 22:38

Máte záujem o štúdium hry na cimbal?

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje širokej verejnosti, že v školskom roku
2014/2015 plánuje otvoriť študijný odbor Hra na cimbale. 

Prípadní záujemcovia  o toto štúdium nech kontaktujú riaditeľstvo ZUŠ,

prípadne informácie poskytneme na

telefónnom čísle 057/ 44 223 02 alebo mobil: 0918 817 539.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302