Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Školské kolo klavírnej súťaže Čarovné klávesy

09.03.2018 14:00

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie.

Dňa 8. marca 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ na Ulici A. Dubčeka 880 konal 9. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 29 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu, romantizmu i súčasných autorov. Výkony žiakov ocenila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. art. Viola Samborská, profesorka štátneho Konzervatória v Košiciach, PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva vo Vranove nad Topľou a Bc. Viera Popaďáková, vedúca klavírneho oddelenia našej školy. Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Mária Pavolková bola tajomníčkou poroty.

Súťažiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a boli odmenení diplomami a vecnými darčekmi. Prítomní rodičia a žiaci povzbudili súťažiacich vrelým potleskom.

V druhej časti sa pani profesorka podelila s učiteľmi klavírnej hry o svoje bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi a povzbudila ich v ich nádhernom povolaní, prinášajúcom radosť do života ľudí. Pretože hudba nie je iba umením, ktoré lahodí sluchu, ale je jedným z najpôsobivejších prostriedkov, ktorým sa možno prihovárať srdciam.

V tabuľke Čarovné klávesy 2018.docx 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302