Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Schválenie rodičovského príspevku pre školský rok 2022/2023.

19.10.2022 12:54

Vážení rodičia, na plenárnom zasadnutí konanom dňa 18.10.2022  bol schválený rodičovský príspevok  vo výške 15 € na prvé a 15 € na druhé dieťa  v rodine. Ak má rodina na škole viac ako dve deti, tak to tretie, štvrté, piate atď.... -  tieto deti už rodičovský príspevok neplatia. Termín uhrádzania rodičovského prípsevku je do 20. decembra 2022. Peniaze sa odovzdajú proti podpisu triednemu učiteľovi na vyučovaní. Ak dieťa navštevuje vicero odborov, uhrádza 15 € príspevok za každý odbor. Ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302