Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Rodičovské združenie

22.10.2017 19:27

Pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2017 o 16.00 hodine v triedach učiteľov hlavných predmetov. Po krátkom triednom rodičovskom združení, kde si rodičia zvolia triedneho dôverníka za danú triedu, sa v koncertnej sále ZUŠ uskutoční plenárne RZ o 16.30 hodine. Po plenárnom RZ sa novozvolení triedni dôverníci stretnú na schôdzi v zborovni školy.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302