Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

RÍŠA FANTÁZIE

12.04.2016 10:14

Dňa 8. apríla 2016 sa PaedDr. Eva Lazorová so svojím žiakom Šimonom Bakajsom zúčastnila slávnostného otvorenia výstavy IV. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky detských výtvarných prác RÍŠA FANTÁZIE, ktorej organizátorom je Súkromná základná umelecká škola v Lučenci na Gemerskej ceste č. 1 v spolupráci s Maticou slovenskou v Lučenci. Vernisáž sa konala v budove OC Galéria v Lučenci v Galérii Súkromných škôl Opatová Lučenec.

Súťaž je určená pre žiakov výtvarných odborov ZUŠ z celého Slovenska a z krajín EU. Tohtoročnou témou súťaže boli „Fantastické hrady, zámky a ich obyvatelia“. Podľa slov Denisy Kertésovej - riaditeľky SZUŠ v Lučenci a Mgr. Tomáša Kríža - vedúceho PK za VO mala porota veľmi ťažkú prácu vybrať tie najkrajšie práce, keďže tento rok sa mimoriadne zvýšil počet zapojených škôl (zapojilo sa až 94 škôl, z toho 7 škôl z Maďarskej a 2 školy z Českej republiky) a tým pádom aj úroveň prác bola oveľa vyššia ako minulé roky. Celkovo bolo do súťaže zaslaných 2068 diel. Porota hodnotila práce v štyroch vekových kategóriách (do 7 rokov, do 11 rokov, do 15 rokov, do 99 rokov). Spolu porota ocenila 27 najkrajších prác a 60tim prácam udelila čestné uznanie.

Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát. Do II. kategórie (8-11 rokov) bolo zaslaných 5 prác a do III. kategórie (12-15 rokov) 6 prác.

Práca Šimona Bakajsu bola odbornou porotou vybraná medzi 6 najlepších prác v III. kategórii  a žiak si na vernisáži prevzal diplom a cenu za víťaznú prácu.

Okrem víťazných prác a prác ohodnotených čestným uznaním bolo v priestoroch galérie vystavených ešte 168 originálnych prác, medzi ktorými sa nachádzala aj práca Tímei Jakubkovej, žiačky 1. ročníka 2. časti VO našej školy. Srdečne blahoželáme.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302