Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Riaditeľské voľno.

22.03.2024 14:31

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje žiakom na 03. apríla 2024 (streda) riaditeľské voľno pri príležitosti Dňa učiteľov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 04.04.2024 - štvrtok.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302