Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

REPREZENTANT MESTA 2023.

21.06.2023 14:43

Dňa 20. júna 2023 v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou prijal a ocenil talentovaných žiakov vranovských základných, umeleckých a stredných škôl primátor mesta Ing. Ján Ragan. Za našu ZUŠ-ku boli ocenení títo žiaci:

Za výtvarný odbor:

Bianka Mária Obrinová – 2. miesto na celoslovenskej súťaži Frivaldského prírodovedná ilustrácia

Elena Laktičová – 4. miesto na celoslovenskej súťaži Frivaldského prírodovedná ilustrácia

Za hudobný odbor:

Matej Ondovčák – zlaté pásmo v 2. kategórii v hre na klavíri na 12. ročníku krajskej súťažnej prehliadky pod názvom Stropkovská klavírna jar

Matej Surdej - strieborné pásmo v 2. kategórii v hre na klavíri na 12. ročníku krajskej súťažnej prehliadky pod názvom Stropkovská klavírna jar

Daniela Vargová - bronzové pásmo v 3. kategórii v hre na klavíri na 12. ročníku krajskej súťažnej prehliadky pod názvom Stropkovská klavírna jar

Simona Švárna – zlaté pásmo v 2. kategórii  na krajskom kole súťaže v speve v Medzilaborciach – Labirijskij hudak

Peter Repko - strieborné pásmo  v 3. kategórii  na krajskom kole súťaže v speve v Medzilaborciach – Labirijskij hudak

Zuzana Bobíková – zlaté pásmo v 2. kategórii na celoslovenskej súťaži v sólovej a štvorručnej hre na klavíri pod názvom Banskoštiavnické kladivká

Noemi Mitríková - zlaté pásmo v 2. kategórii na celoslovenskej súťaži v sólovej a štvorručnej hre na klavíri pod názvom Banskoštiavnické kladivká

Peter Kačer - 1. miesto v zlatom pásme v 1B kategórii na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch a 2. miesto v zlatom pásme v 2B kategórii na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch

Ján Bubnár - 1. miesto v zlatom pásme  v 2B kategórii na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch a bronzové pásme v 1B kategórii na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch                                                                

Filip Laktič - bronzové pásmo v 3. kategórii na Medzinárodnom festivale akordeonistov EUROMESETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach

Ema Kotuľáková - strieborné pásmo v 1.kategórii na Medzinárodnom festivale akordeonistov EUROMESETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach

Za tanečný odbor:

- bronzové pásmo – kategória do 12. rokov OPEN CHOREOGRAFIA na celoslovenskej tanečnej súťaži DEŇ TANCA v Kežmarku – cenu prevzala Dominika Diľová - bronzové pásmo – kategória od 13 rokov do 15 rokov OPEN CHOREOGRAFIA na celoslovenskej tanečnej súťaži DEŇ TANCA v Kežmarku – cenu prevzala Timea Jusková

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Fotografie z preberania ocenení:

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302