Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Reprezentant mesta 2013

09.09.2014 17:33

  Riaditeľstvo ZUŠ, Ul. A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, navrhlo na ocenenie  XIV. roč. „REPREZENTANT 2013“ žiakov, ktorí získali ocenenia na súťažiach v školskom roku 2012 - 2013:

 

HUDOBNÝ ODBOR:

Popaďáková Alžbeta a Furdáková Katarína, 3. roč. II.st. - za zlaté pásmo v IV. ročníku celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov Musica camerata  Ján Albrecht 2012 v Bratislave a za 4. miesto v XIII. ročníku Medzinárodnej hudobnej súťaže vo Varšave                                                                                                                  

Baran Marián, 6. roč. - za strieborné pásmo v XI. medzinárodnom festivale akordeonistov  „Euromusette – Goldentango“  v Rajeckých Tepliciach a za ocenenie - víťaz II. kategórie v celoslovenskej súťaži  „Akordeónový festival Giraltovce 2013“                    

Popaďáková Terézia, 6. roč. – za zlaté pásmo a cenu Grianstrings  v 13. ročníku celoslovenskej súťaže v sólovej hre na husliach „Schneiderova  Trnava“ a zlaté pásmo v 3. ročníku súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach           

Takáčová Miriama, 2. roč. II.st. – za strieborné pásmo v XI. medzinárodnom festivale akordeonistov  „Euromusette – Goldentango“ v Rajeckých Tepliciach

Bradovková Emília Anna, 4. roč. – za 3. miesto v zlatom pásme v  celoslovenskej gitarovej súťaži „Bojnice 2013“          

Spevácky zbor „Kantiléna“ - za zlaté pásmo s priamym postupom do celoslovenského kola v krajskej súťažnej prehliadke detských speváckych  zborov „MLÁDEŽ SPIEVA 2013“                                                                                                                                                                                                        

Tomašiková Lea, 3.roč. - za strieborné pásmo v 4. ročníku súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach a za bronzové pásmo v 9. ročníku súťažnej prehliadky „Stropkovská klavírna jar 2013“                                                                                                                       

Feníková Katarína, 2. roč.II.st. – za bronzové pásmo v 9. ročníku súťažnej prehliadky „Stropkovská klavírna jar 2013"                                                                                                                                   

Pavolková Michaela a Pavolko Juraj, 2. roč. - za bronzové pásmo v 4. ročníku súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach                                                                                                            

Nemčíková Viera, 4. roč. – za strieborné pásmo v  4. ročníku súťažnej prehliadky východoslovenského regiónu v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach                                                                                                                     

Demčák Tomáš, 1. roč. II.st. – za strieborné pásmo v 3. ročníku súťažnej prehliadky žiakov „Moderný klavír“  vo Svidníku                                                                                                                 

VÝTVARNÝ ODBOR:                                                                                                                                                                                             

Jarinkovičová Anna, 4. roč.  za 1. miesto v  3. ročníku výtvarnej súťaže „Hľadaj krásu v prírode“ Stropkov                               

Mišková Tamara, 4. roč. – za 2. miesto v 2. ročníku výtvarnej súťaže „Hľadaj krásu v prírode“  Stropkov

TANEČNÝ ODBOR:

Žiaci 4. -  7. ročníka tanečného odboru - Emília Anna Bradovková, Sandra Ivanková, Diana Katicová, Lenka Krištanová, Viktória Orendášová, Terézia Popaďáková, Miriam Fabianová, Diana Minarčínová, Silvia Sabovíková, Alžbeta Krajčová, so sprievodom ľudovej hudby Šašinka – Matúš Porvažník, Michal Marcin, Matúš Gális, Jozef Dyľ, Miroslav Cina,  sólový spev – Alexandra Jevčáková - za strieborné pásmo v krajskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v RaslaviciachViac tu: https://www.zus880.eu/hlavna-stranka/o-skole/nase-uspechy/

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302