Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Propozície súťaže

18.08.2011 23:31

Život človeka je obrovský DAR, ktorého hodnotu si často ani neuvedomujeme. Prostredníctvom tejto súťaže Vám chceme poskytnúť priestor na zmyslenie sa  nad okamihmi, situáciami a momentmi v živote, ktoré sa zdajú byť natoľko bežné a jednoduché, že im nepripisujeme zvláštny význam. Zabúdame na to, že práve takéto okamihy tvoria podstatu nášho života. Oko detského pozorovateľa je natoľko výnimočné,  že dokáže zachytiť rôzne farebné odtiene sveta, ktorý ho obklopuje. Odráža sa v ňom spoločnosť, v ktorej žije, a zároveň zachytáva aj svoj vlastný vnútorný svet. Mladý človek je ovplyvňovaný, no aj ovplyvňuje ..., a tak niekedy významným spôsobom prispieva k (o)točeniu kolotoča života.

Ústrednou témou I. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže je STROM POZNANIA DOBRA A ZLA

Na priblíženie témy  súťaže Vám ponúkame niekoľko námetov:

  1. Biblické stvárnenie témy

Čo je to za strom, ktorý rastie v rajskej záhrade?  Ako podľa Vás vyzerá?  Aké je jeho ovocie, po zjedení ktorého človek spoznal dobro a zlo?

  1. Fantazijné stvárnenie témy 

Ako si predstavujete dobro a zlo? Ako by mohli vyzerať títo dvaja bojovníci, ktorí vo vnútri každého človeka bojujú o jeho priazeň? Ako by vyzeral svet, v ktorom by vládlo dobro? Ako by sa k sebe správali ľudia v takomto prostredí? A naopak, ako si predstavujeme svet zla? Aké sú v ňom hodnoty a vzťahy medzi ľuďmi?

  1. Dobro a zlo v rozprávkach

V rozprávkach sa tiež neustále odohráva boj dobra a zla. Ktoré bytosti symbolizujú vo Vašich národných rozprávkach dobro a ktoré zlo? Ako prebieha ich vzájomný súboj a kto nakoniec dosiahne víťazstvo?

Prostredníctvom tejto výtvarnej súťaže by sme chceli dosiahnuť, aby sa deti v procese analýzy témy a počas tvorby zamýšľali nad rozdielmi medzi dobrom a zlom. Taktiež nám ide o to, aby si uvedomovali potrebu bojovať proti ovládnutiu sveta zlom, ktoré prináša utrpenie a nedovoľuje ľuďom byť v takomto prostredí šťastnými.

Úlohou detí je pokúsiť sa vytvoriť pôsobivé dielo, ktoré by ukázalo, že dobro nemusí víťaziť nad zlom iba v rozprávkach, ale aj v skutočnom svete, ktorý nás obklopuje.

Názov súťaže: KOLOTOČ ŽIVOTA

Téma: STROM POZNANIA DOBRA A ZLA

Súťažné vekové kategórie: 6-10 rokov

                                         11-15 rokov

                                         16-19 rokov

Maximálny počet prác za školu: 20 ks

Techniky: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika

Rozmer prác: max. formát 100 x 70 cm

Označenie prác: meno a priezvisko žiaka, vek, názov práce, škola, technika, meno vyučujúceho

Práce je potrebné zaslať do 30. apríla 2011:

ZUŠ

Ul. A. Dubčeka  880

093 01 Vranov nad Topľou

SLOVAKIA

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302