Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Prijímacie skúšky do všetkých odborov

02.05.2017 17:08

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

 

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu

sa uskutočnia

v dňoch 30. a 31. mája 2017

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

v budove na Ulici A. Dubčeka č.880.

 

Prosíme rodičov, aby pri prihlasovaní dieťaťa do výtvarného odboru priniesli už nakreslené práce svojich detí. 

Prosíme tiež rodičov, ktorí chcúm prihlásiť dieťa do tanečného odboru, aby si priniesli prezuvky a cvičiaci úbor. Ďakujeme.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302