Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Prázdniny

26.06.2018 16:39

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci. Dovoľte mi, aby som Vám pred záverom školského roka povedala zopár slov. Uplynulých 10 mesiacov nás všetkých čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2017/2018 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. V jej mene si dovolím poďakovať žiakom za rešpektovanie pravidiel, ktoré ako každá správna škola má, učiteľom za prácu, ktorú tento rok vykonali  a rodičom, že nám dôverovali…

Verím, že i napriek niektorým problémom, ktoré sme riešili, budete na svoju Základnú umeleckú školu spomínať v dobrom a na jej zamestnancov s úctou. Prejavíte nám ju tak, že sa pozdravíte, možno nás zastavíte, porozprávate nám o svojich úspechoch a  ako si žijete.

Prajem Vám, aby sa Vám v živote darilo, aby ste si našli veľa nových, rozumných kamarátov, aby ste boli so sebou spokojní…

Ostáva mi  zaželať Vám – žiakom: leto, aké má byť s nezabudnuteľnými  zážitkami, Vám – rodičom: aby ste si naplno užili  svoje deti,  pokiaľ možno bez stresu a v rodinnej pohode, Vám – ľuďom vznešených pováh: príjemné nastávajúce dni, nabratie veľa energie, aby ste mali z čoho o 2 mesiace rozdávať žiakom a rodičom, čo najviac žiakov, ktorých vzdelávanie baví a snáď ešte jedno – zázračný prameň, v ktorom vždy nájdeme dostatok odhodlania a síl do našej práce.
Pekné prázdniny a dovolenky všetkým prajú zamestnanci Základnej umeleckej školy.

Stretneme sa 3.septembra 2018 od 10.00 hod. v areáli školy. Zuzana Joneková, riaditeľka školy.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302