Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Pozvánka na rodičovské združenie

01.10.2014 17:12

Riaditeľstvo školy pozýva rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2014 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Po zasadnutí sa uskutočnia triedne rodičovské združenia s voľbou triedneho dôverníka. Všetci ste srdečne pozvaní.

Program zasadnutia: 1. Otvorenie 

                               2. Správa o hospodárení RZ za rok 2013-2014

                               3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2013-2014

                               4. Školský poriadok

                               5. Diskusia

                               6. Záver

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302