Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

20.05.2014 11:00

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY.

 

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

Talentové skúšky sa uskutočnia

v dňoch 28. a 29. mája 2014

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

v budove na Ulici A. Dubčeka č.880.

Ponúkame štúdium v hudobnom odbore a zvládnutie hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, gitara. husle, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, organ, spev, akordeón, bicie nástroje. V školskom roku 2014/2015 by sme plánovali otvoriť aj štúdium hry na cimbal a trúbku, ak bude dostatočný záujem o tieto hudobné nástroje. Prijímame deti od 6 rokov do prípravného štúdia, ale aj deti do základného štúdia.

Vo výtvarnom odbore sa deti učia základom kresby, maľby, grafiky, keramiky a rôzne iné techniky. Prijímame deti od 5 rokov do prípravného štúdia, ale aj deti do základného štúdia. Je potrebné si doniesť farby, výkres A3 a na ukážku aj vlastné práce.

V tanečnom odbore ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách. Prijímame deti od 5 rokov do prípravného štúdia, ale aj deti do základného štúdia.

  Je potrebné si doniesť cvičebný úbor a prezuvky.

V literárno-dramatickom odbore sa deti naučia základom kultivovaného rečového prejavu, základom herectva, konferovaniu a mnohým ďalším spôsobom vystupovania a komunikácie. Prijímame deti od 6 rokov do prípravného štúdia a od 7 rokov do základného štúdia.

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa.

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302