Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Pozvánka na organový koncert

17.03.2015 10:18

Základná umelecká škola na Ulici A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou vyučuje už tretí rok hru na organe. Keďže tento hudobný nástroj pozná široká verejnosť z našich chrámov, pri príležitosti 330. výročia narodenia velikána organovej hudby a vrcholného predstaviteľa baroka Johanna Sebastiana Bacha si  škola pripomenie v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. vo Vranove nad Topľou. Uskutoční sa dňa 22. marca 2015 o 10.30 hodine v Evanjelickom chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou. V programe sa predstavia žiaci organového oddelenia - Oľga Jakubová, Daniela Širajová a Silvia Sabovíková, spolu so svojou vyučujúcou Mgr. Martou Tokarčíkovou. Pozývame preto širokú verejnosť na tento organový koncert a na nezabudnuteľnú „bachovskú“ atmosféru. 

Plagát - organový koncert 

Organový koncert program

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302