Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Požehnané vianočné sviatky

21.12.2015 11:51

Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.

Dovoľte nám, aby sme Vám zaželali v mene pracovníkov našej školy radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želáme Vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želáme, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia v Novom roku 2016. Kolektív zamestnancov Základnej umeleckej školy.

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302