Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

OZNAM

18.09.2020 11:04

Žiadame rodičov žiakov, ktorí ukončili štúdium na našej škole a majú záujem o vrátenie školného za obdobie od 16. marca do 30. júna 2020, aby nám na adresu riaditelka@zua880.eu zaslali žiadosť o vrátenie školného s uvedením čísla účtu. Termín  prijímania žiadostí je do 28. októbra 2020. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované. Žiakom, ktorí pokračujú v štúdiu aj v tomto školskom roku sa školné automaticky presúva na obdobie september až december 2020.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302