Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

OZNAM!

18.05.2022 16:12

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa - mesta Vranov nad Topľou v čase od 01.06.2022 do 30.06.2022 prerušuje prevádzku školy z dôvodu rekonštrukcie budovy. Zároveň Vás vyzývame, aby ste dbali o svoju bezpečnosť, nakoľko rekonštrukčné práce už prebiehajú. Záverečné vysvedčenia sa žiakom odovzdajú dňa 30. júna 2022. O mieste a čase odovzdania Vás budeme včas informovať. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302