Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam pre žiakov a rodičov.

09.09.2022 08:25

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 12. septembra 2022 sa začína vyučovanie podľa rozvrhu hodín nielen v budove na Námestí slobody, ale aj v zrekonštruovanej budove na ul. A. Dubčeka 880. Chceme Vás zároveň upozorniť, že v areáli školy ešte pokračujú menšie stavebné úpravy a preto Vás žiadame, aby ste svoje deti upozornili na možné zvýšené nebezpečenstvo úrazu. Po skončení vyučovania nech sa žiaci nezdržiavajú v areáli školy.Za pochopenie ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302