Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam pre žiakov a rodičov č.1 !

11.10.2020 18:52

Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy zo dňa 12.10.2020: Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon")  s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách

Upozorňujeme rodičov a žiakov, že vyučovací proces pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor bude od zajtra až do odvolania prebiehať dištančnou formou.  To isté platí aj pre skupinové vyučovanie v hudobnom odbore - vyučovanie prípravných ročníkov, hudobnej náuky, komornej hry, hry v orchestri a speváckeho zboru. O všetkom budete včas informovaní prostredníctvom Vašich triednych učiteľov. Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore pokračuje podľa platných rozvrhov hodín.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302