Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam o uhrádzaní školného v II. polroku školského roka 2020/2021

28.01.2021 11:23

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom našich žiakov, že po vzájomnej konzultácii so zriaďovateľom, zostáva školné nezmenené a teda uhrádza sa plná suma vo všetkých odboroch - v prípravnom štúdiu 7 € mesačne, v základnom štúdiu 8 € mesačne, v štúdiu pre dospelých 19 € mesačne. Poprosíme Vás, aby ste školné uhrádzali za obdobie 6 mesiacov- január až jún 2021. Ak by sa súčasná situácia nezmenila, postupovať budeme ako minulý školský rok - finančné prostriedky sa presunú do budúceho školského roka a sumy sa prepočítajú. Kto štúdium ukončí, na základe písomnej žiadosti mu bude alikvotná časť finančných prostriedkov vrátená. Viac informácii Vám poskytnú triedni učitelia Vašich detí. Ďakujeme za pochopenie a pevne veríme, že tento stav už nebude dlho trvať a my sa v zdraví vrátime čoskoro do škôl.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302