Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

OZNAM O OTVORENÍ ZUŠ

30.05.2020 13:05

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 28.05.2020 je povolená výučba iba  individuálnych žiakov našej školy od 01. 06.2020. Vzhľadom k neskorému vydaniu rozhodnutia a s tým súvisiace organizačné a hygienické opatrenia  sme sa po vzájomnom dohovore so zriaďovateľom a s pedagogickou radou rozhodli, že výučba bude v najbližších dňoch pokračovať online tak ako doteraz. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Vašich triednych učiteľov, mailom, telefonicky alebo na našej webovej stránke školy a facebooku školy. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302