Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam o otváraní ZUŠ

04.02.2021 15:06
Vážení rodičia!
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 08.02.2021 takto :
Prezenčnej formy sa môžu zúčastniť iba tí žiaci, ktorí navštevujú 1. až 4. ročník základných škôl. Jeden z rodičov sa preukáže negatívnym výsledkom testu - buď originálom alebo kópiou a vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Individuálne vyučovanie bude prebiehať iba v hudobnom odbore. Ostatní žiaci zostávajú na dištančnej forme štúdia - online. Týka sa to v hudobnom odbore žiakov, ktorí navštevujú dychové oddelenie a spevácke oddelenie, ďalej sú to žiaci vo výtvarnom odbore, tanečnom odbore a literárno-dramatickom odbore.
O podrobnostiach Vás budú informovať Vaši triedni učitelia. Ďakujeme za porozumenie.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302