Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Otvorenie školského roka 2022/2023 na ZUŠ.

26.08.2022 14:15

Vážení rodičia, milí žiaci, keďže sa blíži začiatok školského roka 2022/2023, brány našej školy sa otvoria 5. septembra 2022 od 9.00 - 13.00 hod. Zmenou bude iba to, že kvôli rekonštrukcii budovy na ul. A. Dubčeka 880 sa budeme musieť stretnúť na našom elokovanom pracovisku - na Námestí slobody č. 965 - presne tam, kde sme sa 30. júna 2O22 pri odovzdávaní vysvedčení rozišli na letné prázdniny. Každý nech si vyhľadá svojho učiteľa a nech sa u neho prihlási na štúdium. Všetky potrebné informácie o vyučovacom procese Vám potom poskytnú Vaši triedni učitelia.

Oznam pre žiakov, ktorí nastupujú do 1. ročníka

Žiaci, ktorí v minulom školskom roku absolvovali pípravné štúdium sa spoločne s rodičmi zapisujú osobne u p. riaditeľky Mgr. Zuzany Jonekovej.

Oznam pre žiakov, ktorí nastupujú do prípravného ročníka

Žiaci, ktorí nastupujú v školskom roku 2022/2023 do prípravného ročníka - hlásia sa u p. učiteľky Mgr. Daniely Groškovej.

Tešíme sa na Vás. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302