Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZUŠ pred nástupom do školy pre školský rok 2020/2021.

19.08.2020 09:36

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov v školskom roku 2020/2021:

- Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa  každý deň dve rúška - jedno náhradné, musí mať v prípade potreby - a papierové jednorázové utierky.

- Predloží pri prvom nástupe žiaka čestné prehlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosového ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a predloží aj zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021.

- Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Prílohy:

Súbor typu docx

21.39 kB
 

Súbor typu docx

15.65 kB

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302