Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Okresné kolo speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

19.05.2023 15:53

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sme sa dňa 17.5.2023 zúčastnili na okresnom kole celoštátnej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2023. Súťaže sa zúčastnilo  33 spevákov zo 17 škôl a školských zariadení. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Našu ZUŠ-ku reprezentovali: 

V I. kategórii / 1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ /, ktorá bola zastúpená 9 žiakmi Karolína Gašpárová, vII. kategórii / 4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ /, ktorá bola zastúpená 16 žiakmi tretie miesto obsadila Olívia Frančíková. V III. kategórii  / 7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ /  súťažili 8 žiaci a tretiu priečku obsadil Peter Repko. Za prípravu a korepetície ďakujeme Mgr. Jane Radvanskej, DiS. art, Mgr. Jánovi Majurníkovi a Bc. Veronike Jonekovej.

foto:

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302