Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Obnovenie vyučovania na ZUŠ od 18. mája 2021.

17.05.2021 15:27

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom, že od 18. mája  2021 sa vyučuje vo všetkých odboroch našej školy - indiciduálne aj kolektívne. Vyučovanie je podľa platného rozvrhu hodín na II.polrok školského roka 2020/2021. Žiaci sa preukážu podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti pri vstupe do budovy školy. Ostatné informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu Vám poskytnú triedni učitelia. Ďakujeme za porozumenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302