Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novoročný príhovor

06.01.2015 14:59

Vážení kolegovia, kolegyne, rodičia a žiaci,
som veľmi rada, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.
Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Je to až neskutočné, ale rok 2014 je minulosťou, minulosťou za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom.
A aký by to bol nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho všetci.
Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.
A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na pokolenie, želám Vám v roku 2015 všetkým dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov, aby sme v sebe objavili ešte viac talentu ako doteraz.

 

 

                                                                                                         Mgr. Zuzana Joneková

                                                                                                               riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302