Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Na Hnúšťanskom akorde ZUŠ-ka opäť úspešná

23.02.2017 11:11

Dňa 20. februára 2017 sa v ZUŠ Lipany uskutočnilo krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Tohto roku naši žiaci súťažili vo všetkých troch kategóriách a preukázali svoje schopnosti a vedomosti z oblasti hudobnej náuky, dejín hudby, intonácie a rytmu. V kategórii A súťažili Terézia Haňová, Sára Kušnírová a Zuzana Mičejová. Vybojovali si  3. miesto. V kategórii B súťažili Mária Demeterová, Simona Kerestešová a Martina Nemčíková. Tieto dievčatá si vybojovali taktiež 3. miesto. V Kategórii C súťažili Natália Baranová, Kristína Borošová a Šarlota Čurlejová. Aj toto družstvo sa umiestnilo na 3. mieste. Ďakujeme dievčatám za umiestnenia, pani učiteľke PaedDr. Magdaléne Šamovej za prípravu a Rodičovskému združeniu za úhradu cestovného - mikrobusu a stravu. Dúfame, že aj o rok sa naša škola umiestni na popredných miestach a žiaci prejavia záujem o podobné vedomostné súťaže.   

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302