Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Mládež spieva 2016

22.04.2016 16:05
Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou 7.4.2016 svojimi anjelskými hlasmi rozozvučali účastníci krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2016. Predstavilo sa 5 speváckych zborov – štyri spevácke zbory GAUDEAMUS z Prešova, IUVENTUS PAEDAGOGICA z Levoče, FREE HARMONY z Popradu a Spevácky zbor ZUŠ z Giraltoviec súťažne a náš domáci detský spevácky zbor Kantiléna nesúťažne. Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC určil ako povinnú skladbu na Mládež spieva 2016 pre miešané mládežnícke zbory skladbu Zdenka Mikulu Do dvorečka, do dvora a pre dievčenské zbory  skladby Zahrajte, muzikanti a Za Gbelama na kopci, z ktorých si zbory mohli vybrať obe alebo len jednu skladbu.

Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili: Mgr. Oľga Varinská, Mgr. Tatiana Švajková Mgr. Dominika Semaňáková, PhD, Mgr. Ľubomír Varínsky a  Rudolf Hentšel. Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli zbory oceniť takto:

Za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky v Rimavskej Sobote zúčastnia 2 spevácke zbory.
Zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže získal Spevácky zbor GAUDEAMUS pri PaSa Prešov pod vedením Mgr. Denisy Matysovej.
Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátnej súťaže získal IUVENTUS PAEDAGOGICA z Levoče pod vedením Mgr. art. Igora Gregu.
Dva spevácke zbory ohodnotili takto:
Zlaté pásmo získal Komorný spevácky zbor FREE HARMONY pri ZUŠ z Popradu pod vedením Blanky Richnavskej DiS.art
Strieborné pásmo získal Spevácky zbor ZUŠ Giraltovce pod vedením Patrície Džalaiovej.

Nesúťažný spevácky zbor Kantiléna z Vranova nad Topľou získal pochvalu od odbornej poroty za krásny umelecký prejav.

                

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302