Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Mimoriadna situácia !!!

12.03.2020 16:02

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2  písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až § 9 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  a od 16.marca 2020 do 29. marca 2020 uzatvára všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky. Vyučovanie by malo začať dňa 30. marca 2020 - pondelok, podľa platného rozvrhu hodín. Buďme k sebe navzájom disciplinovaní, nepodceňujme to a snažme sa urobiť všetko preto, aby sme sa v zdraví vrátili do našej školy. Za pochopenie ďakujeme.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302