Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

MALÉ GRAFICKÉ FORMY VRÚTKY 2024 - XVI. ročník

19.06.2024 08:55

MGF Vrútky je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných prác detí a mládeže. V tomto ročníku pribudli rôzne kombinácie grafických techník ako linoryt, drevorez, monotypia, ofset, až po počítačovú grafiku a iné. Vekové rozpätie súťažiacich bolo od 5 rokov až po dospelých, rozdelení do štyroch kategórií.

Zaslaných bolo 1056 prác, z ktorých kritérium splnilo 951 žiakov. Najpočetnejšia bola 3. kat. s počtom 370 prác. Práce boli rôznorodé a prechádzali od figurálnych kompozícií, portrétov, zvieracích motívov k rozprávkovým bytostiam, k flóre a faune. Zo ZUŠ vo Vranove n.T. boli poslané práce od žiakov Niny Dudovej /2.r.,2.č./, Matiasa Grittersa /3.r.,2.č./,  Barbory Durkošovej /5.r.,2.č./a Bianky Mičejovej /5.r.,2.č./. V 3. kat. získala žiačka Bianka Mičejová 2. miesto a Barbora Durkošová Cenu mesta Vrútky    a  31. mája 2024 sa zúčastnili na slávnostnom oceňovaní. Žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302