Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória

09.03.2018 13:59

Dňa 6. marca 2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnil koncert študentov klavírneho oddelenia štátneho konzervatória v Košiciach. V úvode koncertu privítala prítomných  riaditeľka školy a následne odovzdala slovo pani profesorke Mgr. art Zuzane Udičovej, ktorá oboznámila prítomných záujemcov o štúdium hry na klavíri na konzervatóriu a s vyučovacím procesom na tomto type umeleckej školy. Po jej vystúpení sme sa započúvali do nádherných tónov klavíra, ktoré prezentovali študenti od prvého po šiesty ročník štúdia a boli medzi nimi aj naši absolventi, ktorí v súčasnosti študujú klavírnu hru - Lea Tomašiková, Angelika Mária Jenčová a Rebeka Roziková. Vypočuli sme si diela z obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu. Po koncerte prebehli konzultácie s pani profesorkou a účinkujúcich publikum odmenilo obrovským potleskom. Veríme, že táto spolupráca bude medzi našou školou a štátnym konzervatóriom v Košiciach aj naďalej vychovávať kvalitnú generáciu nadšených mladých umelecov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302